Dragon1 PROThe smart EA PlatformLearn More

Wat is Enterprise-Architectuur?

Ik lees steeds vaker over een term die ik niet helemaal goed begrijp, en dat is de term Enterprise-Architectuur.

Bijna iedereen heeft er zijn eigen mening over wat het is, dus hoe kan ik nu goed bepalen wat ik moet aannemen aan waarheid hierover?

1 Antwoord

Je hebt helemaal gelijk. Er zijn bijna net zoveel definities voor Enterprise-architectuur dan dat er enterprise-architecten zijn :-).

De definitie volgens Dragon1 is: Enterprise-architectuur is het geheel van bedrijfskundige, informatiekundige en technologische concepten dat is toegepast op een onderneming. De definitie volgens Dragon1 voor architectuur zelf is: Architectuur is een geheel van concepten dat is toegepast op een bouwwerk.

Elke organisatie bestaat uit vele organisatiebouwstenen. Voorbeelden hiervan zijn de verschillende soorten producten, diensten, processen, mensen, applicaties, informatie, data, server computers en netwerken. Al deze zaken zijn aan elkaar gerelateerd. Het geheel van soorten en typen bouwstenen van een organisatie en hun onderlinge relaties wordt vaak de enterprise architectuur genoemd. Ook de principes, modellen en beslissingen die leiden tot een bepaalde structuur en relaties worden gezien als onderdeel van de enterprise-architectuur.

Afhankelijk van de strategie en het business model van de organisatie is het wenselijk of onwenselijk dat bepaalde principes of standaarden gelden voor de bouwstenen van de organisatie. Je wilt bijvoorbeeld niet dat de Belastingdienst in Nederland gebruik maakt van software uit de jaren 80 die door niemand meer kan worden beheerd en onderhouden. Of dat de processen in de organisatie worden ondersteund door applicaties die geen gegevens met elkaar kunnen delen. Met enterprise architectuur kun je erop sturen dat dat niet voorkomt.

Hieronder zie je twee voorbeelden van enterprise architectuur visualisaties: 1 op conceptueel niveau (met concepten) en 1 op logisch niveau (met elementen van concepten).

Voorbeeld van een architectuurdiagram met de concepten die samen een architectuur vormen voor deze onderneming:

Voorbeeld van een architectuurblauwdruk met per laag de belangrijkste elementen (de onderdelen waar concepten uit bestaan):

Het voordeel van het werken met enterprise-architectuur is het inzicht en overzicht dat je kunt creëren voor het management en de standaardisatie en efficiëntie die je ermee kunt realiseren op het gebied van organisatie, processen, informatie, data en ICT Infrastructuur.

Om meer te weten te komen over Enterprise-architectuur kun je de volgende link volgen:https://www.dragon1.com/terms/enterprise-architecture-definition

Mark Paauwe

Your Answer
Name
Email (never published)