player

Collaboration as a Service

5543 views
scrambled

Published on 15 Oct 2020

Share | Embed | Viewer | Email

Collaboration tussen alle Stakeholders in beeld

Waarom is het als architect belangrijk om continu uw stakeholders in beeld te hebben?

Stakeholders, zowel vanuit de business als de IT, zijn nodig om de visie, strategie en eisen voor een idee of vernieuwing in de organisatie te ontwikkelen, uit te dragen en te ondersteunen. Vanuit hun verantwoordelijkheid en expertise gebieden, zoals klanten, markten, processen, informatie, digitalisering, etc. kunnen zij aangeven hoe het idee of de vernieuwing de bedrijfsstrategie gaat ondersteunen.

De architecten kunnen de huidige oplossingen en achterliggende concepten evalueren en de nieuwe oplossingen en achterliggende concepten kiezen die dit idee gaan verwezenlijken (dus voldoen aan de eisen). Continue samenwerking tussen stakeholders en architecten is hierbij essentieel.

Category: EA

Next content to watch

Mars-Landers-Rovers-Locations

Mars-Landers-Rovers-Locations

6384 Views
Workflow Diagram Order Processing

Workflow Diagram Order Processing

8257 Views
Schets van Proces

Schets van Proces

1865 Views
Hello World

Hello World

1747 Views