Visualisaties

Welke Architectuurvisualisaties leert U maken?

Dragon1 is de open methode voor Enterprise Architectuur die bij velen bekend staat om effectieve visualisaties en principes.

Daarom krijgt u ook in deze masterclass ook training in het maken van architectuurvisualisaties. De onderstaande visualisaties komen allen aan bod in de enterprise architectuur training. Samen vormen ze een Enterprise Architectuur Dossier of Architectuurcentrum.

Bij het visualiseren dragen we technieken aan als cognitive mapping, concept sketching, real world modeling, agile development, kleurenschema's, design principles, design thinking en creative thinking.

Voorbeelden van andere visualisaties die aan bod komen in de training enterprise architectuur zijn:

  • Structuurvisie
  • Concept Ontwerpschets
  • Principe detail diagram
  • Balanced Score Card

En nog veel meer!

In Dragon1 maken we verschil tussen architectuur en structuur. De architectuur (conceptuele structuur) gaat over concepten, principes, building blocks, regels en standaarden per laag. De (logische en fysieke) structuur gaat over de relaties en samenhang tussen elementen (op logisch niveau) en componenten (op fysiek niveau). De concepten bestaan op logisch niveau uit elementen en op fysiek niveau uit componenten.