Architectuurprincipes

Architectuurprincipes zijn de ingebedde werkingsmechanismen van een systeem

Welke Enterprise Architectuur Principes komen aan bod?

In enterprise architecturen en referentie architecturen, zoals de NORA en de GEMMA, staan altijd enterprise architectuur principes. Echter is het lang niet altijd duidelijk hoe daar door de architecten of belanghebbenden mee omgegaan moet worden.

Een uitkomst hiervoor is het visualiseren van principes zodat de essentie veel duidelijker wordt voor iedereen.

In deze masterclass behandelen we gangbare business, informatie en technische architectuurprincipes, zoals procesmatig werken, service gericht werken, self service, zaakgericht werken, modulariteit, client-server en diverse andere principes.

Hieronder staan een aantal treffende voorbeelden van de visualisatie van architectuur principes. In deze masterclass komt het onderwerp visualiseren van architectuur principes uitgebreid aan de orde.

No Wrong Door (Een principe uit de NORA)

Microservices: Slimme herbruikbare functionele applicaties zorgen voor hoge flexibiliteit en snelheid

Zero Waste: Door alle productonderdelen maximaal herbruikbaar te maken wordt het milieu in vele opzichten vele malen minder belast.

Blockchain: Door middel van gedistribueerde consensus over transacties in een open grootboek, kunnen settlement processen realtime plaatsvinden i.p.v. meerdere dagen.

Modulen of Components: Een systeem kan in modulen of componenten worden opgedeeld. Beiden leveren andere nuttige views op van hetzelfde systeem.


Hier kunt u meer lezen over NORA basisprincipes

Hier kunt u meer lezen over Article about Microservices

Wat zijn Architectuur Principes volgens Dragon1?

Dragon1 heeft een unieke visie op enterprise architectuur principes. In deze masterclass leert u daar alles over.

Architectuur wordt in de Dragon1 methode gedefinieerd als een totaalconcept van een bouwwerk. Een bouwwerk is een systeem met drie dimensies: een constructieve, operatieve en decoratieve dimensie.

Een architectuur bestaat uit concepten. Patterns zijn een specialisatie van concepten. Concepten worden op logisch, fysiek en implementatie niveau gedetailleerd in bouwblokken (logisch niveau), standaarden (fysiek niveau) en productenoplossingen (implementatieniveau).

Elk concept heeft een of meer principes in zich. Principe wordt in de Dragon1 methode gedefinieerd als werkingsmechanisme. Dit is anders dan 'richtinggevende uitspraak' of 'kenmerken van dienstverlening' zoals principes in andere architectuurmethoden en referentie architecturen (zoals NORA) worden gedefinieerd.

Een architect kiest op basis van de eisen (requirements) van belanghebbenden de concepten die invulling kunnen geven aan deze eisen. Dragon1 promoot dat de architect (de ontwerper van totaalconcepten) van elk concept een schets en van elk principe een detaildiagram maakt, van de theorie van het principe en van de praktijktoepassing van het principe, inclusief literatuurverwijzingen.

Met deze principe-visualisaties kan een architect veel effectiever de handen op elkaar krijgen voor het inzetten van (disruptieve) concepten in de organisatie die veel impact hebben en veel tijd en geld kosten.

Zo adviseren we vanuit Dragon1 om altijd een klein boekje te maken met de belangrijkste enterprise architectuur principes van een organisatie.

Register
Dragon1 Atlas - Enterprise Architecture Design Book

DEMO: Generate an Enterprise Architecture Atlas from a repository or excel sheet

Visual Enterprise Architecture

Dragon1 Textbook on Visual Enterprise Architecture

Visual Enterprise Architecture Blueprint

DEMO: Import excel data for analysis of security risks