player

Concept Digitale Politie met Enterprise Architectuur

39449 views
Overheid

Published on 19 Apr 2018

Digitale Transformatie van de Politie

De huidige maatschappelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat in elk land de politie nu ook in de digitale wereld burgers moet beschermen tegen criminelen.

In de bovenstaande visualisatie ziet u een voorbeeld van hoe je de transformatie naar een digitale politie, op hoofdlijnen, in beeld kan brengen.

Concept Digitale Politie

Op deze interactieve visualisatie staat het concept Digitale Politie afgebeeld.

In dit voorbeeld bestaat dit concept uit vijf deelconcepten:

concept digitale transformatie

Stel dat een politieorganisatie met dit concept aan de slag wil gaan, zal het de deelconcepten dienen te implementeren.

Vanuit strategisch oogpunt, om de continuïteit van de operationele processen te waarborgen, mag de implementatie weinig tot geen negatieve impact hebben op de dienstverlening.

In de visualisatie zie je drie lagen onder het concept: de processen, applicatie en infrastructuur-laag. Elk concept zal op elk van deze lagen impact hebben: nieuwe zaken introduceren. De uitdagingen is om die impact te managen. Deze poster kan daarbij ondersteunen.

Stel dat je het concept Drones breed gaat implementeren in een politie organisatie, dan zal je de bedrijfsprocessen moeten aanpassen en introduceren (zoals vliegopleidingen), je zult applicaties moeten aanpassen en introduceren (om de opsporingsdata afkomstig uit de Drones te verwerken en te koppelen aan andere gegevens en je zult IT Infrastructuur moeten aanpassen, om zo technisch de Drones te kunnen aansturen op een beveiligde en betrouwbare manier.

Met andere woorden, de implementatie van een concept geeft impact in de hele organisatie. En de implementatie van een aantal concepten tegelijk vraagt daarom om een dergelijke Enterprise Architecture Blueprint.

Enterprise Architecture Blueprint

De visualisatie maakt gebruik van het architectuur canvas, een vast omlijnende structuur en verdeling van vlakken op een ondergrond, conform de open Dragon1 methode voor enterprise architectuur.

digitale transformatie

Links ziet u de strategie, in het midden de architectuur en rechts de transformatie. Zo vormt digitale architectuur de brug van strategie naar transformatie.

De strategie wordt meestal in termen van Identiteit, Missie, Visie, Ambities, Uitgangspunten, Doelen, Initiatieven en Eisen geformuleerd en gevisualiseerd.

In het midden van blauwdruk ziet u eerst en concepten laag, daaronder een processen-laag, applicatie-laag en ICT infrastructuur-laag. Met dergelijke lagen (opgedeeld in domeinen) kan elke organisatie vanuit architectuuroptiek in beeld worden gebracht. In de lagen ziet u als insider van de organisatie herkenbare onderdelen.

De rechterkant van de poster maakt melding van de programma's, projecten en deliverables dit daadwerkelijk de implementatie van de concepten vormen. Een directeur of manager kan met een dergelijke blauwdrukvisualisatie effectief prioriteren en transformaties managen.

Meer Weten?

Wilt u meer weten over het maken van interactieve visualisaties, neem dan contact op met ons via info@dragon1.com.

Disclaimer

Let op: dit is een fictief voorbeeld. Er is geen interne data of privacy gevoelige data gebruikt voor het maken van deze visualisatie. En deze visualisatie is niet gemaakt voor, door of met de Nationale Politie van Nederland of politie uit een ander land.

Category: EA

Next content to watch

Storytelling Online: Customer Journey

Storytelling Online: Customer Journey

20230 Views
A Smart Goal Example

A Smart Goal Example

24768 Views
Managing Risks in Projects

Managing Risks in Projects

25673 Views
Managing Operations

Managing Operations

27202 Views